De andere kant van de Tweede Wereldoorlog.

Over het Duitse verzet vanaf 1933 tot 1945.

-In Memoriam: Freya von Moltke Deichmann

In Memoriam: Freya von Moltke Deichmann 1911-2010

Afgelopen Vrijdag, 1 januari 2010, is een sterke vrouw van ons heengegaan: Freya von Moltke, geboren Deichmann. Ze overleed in Vermont in de Verenigde Staten, waar ze woonde sedert 1960. Dit nieuws is bekend gemaakt door haar zoon Helmuth von Moltke.

Freya von Moltke, dochter van een bankier, genoot bekendheid als de echtgenote van de verzetsstrijder Helmuth Freiherr von Moltke, de oprichter van de Kreisauer Kring. Beiden waren juristen. Na hun huwelijk in 1931 vestigden zij zich op het familielandgoed Kreisau in Silezië, gelegen in het huidige Polen. Tijdens de oorlog hielden zij zich bezig met het helpen van Joden en andere slachtoffers van het Naziregime. Op het landgoed werden regelmatig bijeenkomsten gehouden, waar onder meer de toekomst van Duitsland werd besproken.  Verschillende geestelijken, economen en diplomaten maakten deel uit van deze kring. In 1943 maakte de Kresiauer Kring contact met de groep van de 20ste juli, die onder leiding stond van Kolonel Claus von Stauffenberg.

In 1944 werd Helmuth von Moltke gearresteerd en een jaar later geëxecuteerd voor verraad. In 1947 verliet Freya von Moltke Duitsland om zich te vestigen in Zuid-Afrika, waar ze werkte als maatschappelijk werkster. Door de groeiende apartheid zag zij zich genoodzaakt om terug te keren naar Duitsland. Daar begon ze met publiceren over de activiteiten van de Kreisauer Kring. In 1960 vertrok ze naar Vermont om zich te voegen bij Eugen Rosenstock- Huessy, professor aan het Darmouth College. Hij was Duitsland ontvlucht tijdens de opkomst van de Nazi’s. Toen Rosenstock-Huessy overleed in 1973, wijdde Frau von Moltke zich aan het promoten van zijn werk en tevens zette zij de promotie voort van het werk van haar man Helmuth von Moltke.

Haar transcripties van de brieven van haar man werden in 1988 in Duitsland gepubliceerd onder de naam “Brieven aan Freya 1939-1945” Haar memoires “Herinneringen aan Kreisau en het Duitse Verzet” werden voor het eerst gepubliceerd in 1997.

Freya von Moltke zei  zelf ooit eens:

“Ik had altijd het gevoel dat er niets was wat ik kon doen, ook al vond ik de hele nationaal-socialistische ontwikkeling vreselijk. Dat was het verschil tussen mij en  de vrouwen van “die Rote Kapelle- Berlin”. Dat waren mensen  die iets wilden doen, die het niet konden verdragen dat er niets gebeurde. Het doet geen recht aan de waarheid om alle mensen van het Rode Orkest af te doen als communisten.

Ik heb er spijt van dat ik niet zo ver ben gegaan als zij en ik beschouw dat als een zwakte. Maar zo zat ik nu eenmaal in elkaar. Ik heb er spijt van, maar misschien zou ik niet meer in leven zijn als ik net zo had gehandeld als zij , en het is normaal dat ik als moeder wilde blijven leven voor mijn zoons.”

Voor hun mannen waren vrouwen als Freya van Moltke echter van enorme betekenis, vanwege hun voortdurende steun bij hun gevaarlijke ondernemingen als tegen het bewind van de Nazi’s ingaan.

Een herdenkingsdienst staat gepland voor aanstaande Vrijdag. Freya von Moltke is 98 jaar geworden.

Reis in vrede naar het Licht.

Advertenties