De andere kant van de Tweede Wereldoorlog.

Over het Duitse verzet vanaf 1933 tot 1945.

+De kring Bonhoeffer-Dohnanyi.

Het was zijn eigen broer Klaus, die Dietrich ertoe overhaalde om in verzet te gaan, want als theoloog zijnde had Dietrich aanvankelijk grote twijfels. Hij begon in eerste instantie dan ook met religieus verzet, doch al gauw breidde zich dit verder uit. Er ontstond zelfs een belangrijke verbinding met de Abwehr- de Duitse militaire inlichtingendienst, die onder leiding stond van admiraal Wilhelm Canaris.

Grote steun en belangrijke bron van informatie was de jurist Hans von Dohnanyi, zwager van Dietrich, omdat hij was getrouwd met diens zuster Christine. Als adviseur had hij vrij toegang tot het ministerie van Justitie en op deze manier verkreeg hij inzage in belangrijke stukken.

Naast het doorspelen van informatie hield deze kring zich ook bezig met het redden van Joden. Via Zwitserland werden zij in veiligheid gebracht.
Ook werd er met name door Dietrich Bonhoeffer contact gelegd met de kerkelijke autoriteiten in het buitenland, waaronder de theoloog Willem Visser van ’t Hooft, die reeds werkzaam was als secretaris van de Wereldraad van Kerken.
Diverse malen werd getracht contact te leggen met Groot-Brittannië om hun zaak te bepleiten in ruil voor hulp. Deze bleef helaas uit.
Daarnaast waren de leden ook betrokken bij diverse pogingen tot aanslagen op Hitler.

Uiteindelijk zou dit de groep worden, die de meeste offers zou brengen. De familie Bonhoeffer telde namelijk heel veel leden, die bij het verzet betrokken waren, als familie leed ze dan ook de meeste verliezen op het einde van de oorlog:

Twee zonen- Klaus en Dietrich;
Twee schoonzonen- Hans von Dohnanyi en Rüdiger Schleier;
De broer van schoondochter Emmi- Justus Delbrück;
Een neef van schoondochter Emmi- Ernst von Harnack;
Een neef van Ernst-Arvid Harnack en zijn Amerikaanse vrouw Mildred.

 

 
 
 
                                                                                       Dorotheenstadt Friedhof- Berlin
(bron:wikimedia commons)
Advertenties