De andere kant van de Tweede Wereldoorlog.

Over het Duitse verzet vanaf 1933 tot 1945.

Info

Informatie over de websitebeheerders.

Mijn naam is Annabel Junge, geboren in 1961 te Amsterdam. Na het gymnasium ben ik Theologie gaan studeren. Maar mijn interesses reiken verder. Behalve diverse wetenschappelijke onderwerpen heb ik vanaf mijn prille jeugd ook grote interesse in de Tweede Wereldoorlog. Ik raakte geboeid door de verhalen van mijn moeder over hoe het haar als jong meisje is vergaan in die zware oorlogsjaren. Haar ouders -mijn grootouders- boden onderdak aan Joden en onderduikers in Haarlem. Later werden ze gedwongen door de plaatselijke Ortskommandant om (ook) onderdak te geven aan een Duitse officier met zes manschappen.
Toen de officier met zijn manschappen na enige tijd vertrokken, sprak hij tegen mijn grootmoeder de volgende woorden: “U vecht voor Uw land en ik voor het mijne.” En schudde haar de hand. Ondanks alle zorgvuldigheid, had hij toch bemerkt waar mijn grootouders zich mee bezighielden, doch hij heeft hen nooit verraden. Het bleek dat hij ook niet achter de politiek en strategie van Hitler stond.

Dit was een bevestiging van wat ik reeds wist: dat er ook goede Duitsers in de oorlog waren. Maar ik wist nog meer zaken op onverklaarbare wijze, zoals dat er ook in Duitsland verzet was geweest. En  dat ze ontzettend veel moeite moesten doen om in het buitenland als weerstandsstrijder geloofd te worden en daardoor steun te krijgen voor hun plannen. Noem het de vreemde wegen van de geest, noem het reïncarnatie. Hoe het ook genoemd wordt, feit was dat ik er hinder van ondervond, zolang ik er niet mee bezig was. Zo groeide mijn interesse, behalve voor het Nederlandse verzet, ook steeds meer voor het Duitse verzet. Het werd  boeiende, maar moeizame zoektocht met steeds meer bevestigingen. De innerlijke drang om iets met deze interesse te doen, begon te groeien.
Door contact met  prof. Anne Nelson, n.a.v. mijn recensie over haar boek “Het Rode Orkest” (The Red Orchestra), ontvouwde zich het plan voor deze website. Enerzijds om aan te geven hoe smal de grens tussen goed en fout werkelijk is en anderzijds om de mensen, die moed toonden om in het verzet te gaan tegen het Nazi-regime op wat voor manier ook, maar nooit die erkenning voor hun moed hebben mogen ontvangen, uit de schaduw der vergetelheid te ontrukken en weer in het licht te zetten. Het is een mooi en interessant project geworden, waaraan mijn moeder en ik met veel liefde werken. Naast haar medewerking, zijn haar steun en mening hierbij zeker onontbeerlijk.

Advertenties