De andere kant van de Tweede Wereldoorlog.

Over het Duitse verzet vanaf 1933 tot 1945.

Disclaimer

Met het bezoeken van de website en de participatie op de sociale media kanalen welke beheerd wordt door Duits Verzet en het gebruik van het door Duits Verzet verspreide promotiemateriaal gaat u akkoord met de onderstaande voorwaarden. De redactie behoudt zich het recht de disclaimer aan te passen.

Algemeen

Duits Verzet is een website dat informeert over het Duits verzet tijdens de Tweede Wereldoorlog; en de banden met Nederland; en de positieve en negatieve gevolgen die dit met zich meebracht. Duits Verzet is geen actiegroep of organisatie; het is een initiatief zonder politieke kleur of commercieel belang en distantieert zich uitdrukkelijk van racisme, discriminatie, agressie, geweld en vernielingen. Duits Verzet kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor acties en reacties van sympathisanten of die van andere groepen en organisaties, daar elk hierin zijn eigen (persoonlijke) verantwoordelijkheid behoudt.

Inhoud

De redactie achter Duits Verzet hanteert de grootst mogelijke zorgvuldigheid bij het inrichten en beheren van de webpagina en accounts op sociale media. Er kan echter nimmer garantie worden gegeven voor de juistheid, volledigheid en geschiktheid van de desbetreffende gegevens, informatie of meningen. Zodoende kan er op geen enkele manier en om geen enkele reden een beroep op worden gedaan op de inhoud van de webpagina. Duits Verzet biedt eenieder de mogelijkheid om informatie in te zenden voor publicatie. De redactie houdt zich voorbehouden om deze informatie te herschrijven of aan te vullen en is niet verplicht om elk ingezonden stuk te publiceren. Het is mogelijk om informatie anoniem in te zenden. In dat geval zal de redactie de bron beschermen. De redactie is nimmer verplicht om haar bronnen prijs te geven. Informatie, verspreid door Duits Verzet, hoeft niet de mening van de redactie weer te geven. De redactie is op geen enkele manier aansprakelijk voor de inhoud en gevolgen van het lekken van enigerlei informatie. De redactie aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enig verlies of schade – in welke vorm dan ook – voortvloeiend uit het gebruik van de gegevens, informatie en meningen op de website of via sociale media, noch voor de gevolgen van beslissingen die u neemt op grond van deze gegevens, informatie en meningen, ook als deze onverhoopt onjuistheden mocht bevatten. Sommige hyperlinks van deze website verwijzen naar websites van derden. Duits Verzet heeft geen enkele invloed op deze websites of op de informatie die op deze sites wordt geboden. De redactie aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor het gebruik of het vertrouwen in deze websites van derden.

Copyright

De inhoud van de website mag mét bronvermelding en zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de redactie worden vermenigvuldigd, doorgestuurd, gedistribueerd of verspreid. De inhoud van de website mag niet worden gebruikt voor commerciële doeleinden en mag nimmer tegen vergoeding aan derden beschikbaar worden gesteld. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de redactie is het niet toegestaan gebruik te maken, op welke wijze dan ook, van de op deze website afgebeelde gegevens, waaronder begrepen teksten, slogans, illustraties, foto’s, grafisch materiaal, (handels)namen, logo’s, waren- en dienstmerken, anders dan bij vreedzame demonstraties zonder commerciële doeleinden of politieke kleur.

Juni 2009

 

Advertenties