Inleiding

Nachtelijke stemmen in Tegel 

                      Uitgestrekt lig ik op mijn brits
te staren naar de grijze wand.
Buiten trekt een zomeravond
                           die mij niet kent
zingend door het land.
Zacht ebben de vloedgolven van de dag
                                  op het eeuwige strand
                                         Ga even slapen!
  Win kracht voor lichaam en ziel, hoofd en hand
Buiten staan volken, huizen, hoofden en harten in brand.
                 Houd stand,
          tot na een bloedrode nacht
      jouw dag aanbreekt !


Dietrich Bonhoeffer (1906-1945) 

Op deze website zal aandacht worden besteed aan de bekende, maar vooral onbekende Duitse mannen en vrouwen die in de Tweede Wereldoorlog een rol hebben gespeeld bij het verzet in Nazi-Duitsland.Een aantal van hen waren lid van een kring. Anderen probeerden individueel hun bijdrage te leveren in het redden van mensenlevens-veelal Joden- of in het ondermijnen van het Nazi-regime.Vele waarschuwingen hebben uit hun monden geklonken, doch ze werden niet gehoord, noch geloofd. Uiteindelijk hebben circa 800.000 mensen in Duitsland geprobeerd in verzet te gaan. Er was een diversiteit aan stromingen binnen dat verzet. De communisten vormden één van de grootste groepen, hun werkgebied strekte zich zelfs uit tot in Nederland. Daarnaast waren er ook Socialisten, religieuze strijders, studenten, aristocraten en militairen. Velen van hen hebben de oorlog niet overleefd, maar ze verdienen zeker ons respect alsmede bewondering voor de moed, die zij getoond hebben tijdens het Nazi-regime.
Om met Emmi Bonhoeffer (de schoonzuster van Dietrich Bonhoeffer)  te spreken, die ooit eens de volgende woorden uitsprak:                      
“De Fransen hebben hun graf van de onbekende soldaat. Vergunt U mij hier de onbekende verzetsstrijder te gedenken.”                                                                                                                            

witte roos

  Dit project is mede tot stand gekomen dankzij de medewerking van:
-Gedenkstätte Deutscher Widerstand Berlin.(www.gdw-berlin.de)
-Verzetsmuseum Amsterdam (www.verzetsmuseum.org)
-Bart de Cort – o.a . Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis te Amsterdam (zie ook www.joodsmonument.nl
-Anne Nelson (Professor from Columbia University New York)
-Kevin Prenger -projectleider Traces of War (www.tracesofwar.nl)

Alle teksten en afbeeldingen op deze website zijn auteursrechtelijk beschermd. Daardoor mag niets vanaf deze website worden overgenomen, gebruikt of gereproduceerd, zonder uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van de websitebeheerder.
De websitebeheerder stelt uitdrukkelijk dat zij zich distantieert van iedere vorm van en sympathie voor (neo-)fascisme en (neo-)nazisme.


Deze site is opgenomen in de

logo KB